Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE221691592 Sabine Petra Nowak
Седалище Държава: Германия (Germany) Hoffmannstr. 12, D-63743, Aschaffenburg, DE - Germany
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на пазарните позиции на Специализиран клъстер за облекло и текстил на анационално и международно ниво" BG161PO003-2.4.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз