Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176367167 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ "СРЕДЕЦ 2012"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ГР.БУРГАС ул.СТАРА ПЛАНИНА № 1 ет.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец" BG161PO005-1.0.06-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз