Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117040737 Мултилинк ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7004 Русе град Русе, ул.Плиска №54, бл.перла, ет.2, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0127-C0001
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз