Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119679107 "Койнови"ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен бул."Хаджи Димитър"№14,ет.3,ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни" BG161PO005-3.0.11-0003-C0001
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” BG161PO001-1.4.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз