Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202226320 БГ Системс 1
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Д-р Басанович №12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания BG161PO003-1.1.06-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз