Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175104472 "Изи Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична София ж.к. Дружба 2, бл.221, вх.Б, ап.52




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово BG051PO002-1.3.04-0011-C0001
Създаване и развитие на Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие BG161PO003-2.4.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз