Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200259492 "СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТРАНСМЕТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Стефан Караджа" №9, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Усъвършенстване на организацията трудовата дейност в "МБАЛ - Благоевград" АД BG051PO001-2.3.03-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз