Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115187717 „ПЪЛМЕД ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” 112
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък BG161PO001-1.1.12-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз