Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200408242 „Трансбилд 2008” ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Гр. Варна, ул. „Мир” № 40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване BG051PO001-7.0.01-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз