Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име NL30180309 Taofes BV
Седалище Държава: България (Bulgaria) гр. София бул. "Васил Левски" 28, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите в Област Кърджали BG051PO002-1.6.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз