Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201625448 Консултантска група за обществени поръчки ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Витоша, квартал Симеоново, ул. Шумака № 14, п.к. 1434
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективност и качество за добро управление BG051PO002-1.6.02-0011-C0001
Дейности по устойчиво упралвение на природен парк "Витоша" BG161PO005-3.0.11-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз