Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175168917 Планеко ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София бул. "Ал. Стамболийски" №27Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово" BG161PO001-1.4.07-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз