Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE121537049 RESPECTA Maschinenbau GmbH
Седалище Държава: Германия (Germany) 42489 Вюлфрат, Германия,ул.Тьонисхайдер щрасе 12-16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда BG161PO003-2.1.12-1093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз