Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131093651 „СВЕТГЕО” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Възраждане, ул. "Екзарх Йосиф" 4, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз