Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040512485 АЛТРОНИКС МИКРОСИСТЕМИ-АЛЕКСАНДЪР ТОНКОВ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1606, ул. Г.СОФИЙСКИ 74 , вх. Б, ет. 14, ап. 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз