Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130139277 "Кадет Консулт ТМ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София ж. к. Стрелбище, бул. "Петко Ю. Тодоров" №1, бл. 1, вх. А, ет. 11, ап. 89
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз