Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108010887 КАПИТЕЛ - ПАНТЕЛЕЙ СИВКОВ
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали 6600 ул. КАЛОЯН No 5, бл. 2, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград BG161PO001-4.1.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз