Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000345338 Средно общообразователно училище "Георги Брегов" - Пазарджик
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. "Г. Бенковски" N 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище 19.06.2008 16,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз