Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 830195610 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Златоград 4980 Златоград ул. "Стефан Стамболов" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЗДРАВЕМАРКЕТ "КАЛИ" BG051PO001-1.2.03-0516-C0001
Знаеща и можеща администрация-залог за успехи BG051PO002-2.2.09-0033-C0001
Създаване на здравен център BG051PO001-1.2.03-0762-C0001
Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности BG051PO002-1.3.07-0107-C0001
"Крайпътен супермаркет" BG051PO001-1.2.03-1285-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз