Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813091612 "Санта-2004" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул."Братя Миладинови" №51,ет.4,ап.58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз