Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176302810 ДЗЗД „АКВАРИНГ ПАЗАРДЖИК”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Изгрев, ул. „Николай Хайтов” № 34, България 1172, София, Тел.: 02 8687574
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик" BG161PO005-1.0.07-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз