Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEDEHRA8463 Урбан ГмбХ&Ко Машиненбау КГ
Седалище Държава: Германия (Germany) 87700 Меминген, Дорниерстр. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на „Стилпласт 2002” ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за производство на PVC врати и прозорци BG161PO003-2.1.06-0484-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз