Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160087968 Шалева ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул "Младежка", №20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив BG051PO001-5.1.03-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз