Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176384298 КОНСОРЦИУМ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София-столица, пощ. код:1606, ул. БУЗЛУДЖА ь29 , ОФИС 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера BG161PO001-1.1.10-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз