Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201421082 “КОМФОРТ БГ 2” ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. “Перущица” № 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец" BG051PO001-5.1.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз