Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113061709 Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума”
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник гр.Перник пощенски код: 2303 ул. ”Младен Стояно
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз