Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106574217 "Сечо" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Мездра 3100 Мездра ул. Георги Кирков №29




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд на работното място в АРТ Техно Груо ООД BG051PO001-2.3.02-0334-C0001
Трудова мобилност BG051PO001-2.2.03-0408-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз