Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175816260 ДЗЗД „ГБСД-09”
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе, ул. "Цанко Церковски" № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи BG161PO001-1.1.11-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз