Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176362145 ДЗД Сдружение Враца - Леденика
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Хранително вкусова зона (бивш месокомбинат)
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони BG161PO001-3.1.03-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз