Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121117367 Статус-1 АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1124 район р-н Средец ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No 9, вх. 1, ет. 2, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на АРКАДА-22 BG161PO003-2.1.06-0303-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз