Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131440015 "Херц България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София р-н Искър; бул. "Асен Йорданов" 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Платеник" ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2008 и модернизация на работния процес" BG161PO003-2.1.08-0001-C0001
Екологични технологии BG161PO003-2.1.13-0247-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз