Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175148804 Ел Пи Ай Адвъртайзинг ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к "Иван Вазов", ул. "Янко Забунов" №20, бл.48, вх. Б, ет. 1, ап. 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на управлението на бизнеса BG161PO003-2.1.08-0575-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз