Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176307736 ДЗЗД "ТОНЗОС КОНСУЛТ"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 10, ОФИС 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 BG161PO001-1.4.07-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз