Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825371220 "Интел Дизайн" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Петьофи"№9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, запроизводството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005 BG161PO003-2.1.08-0004-C0001
Повишаване ефективността на производство на "Арайс" ООД BG161PO003-2.1.13-0312-C0001
Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково BG161PO003-2.1.13-0256-C0001
Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене BG161PO003-1.1.05-0236-C0001
Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика BG051PO001-7.0.07-0087-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0227-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз