Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175456111 Агробизнес консултинг ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Красно село, бул. Христо Ботев № 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване конкурентоспособността на „Марпекс Агро”ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008” BG161PO003-2.1.08-0364-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз