Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160128938 "Ханна" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ж.к. Тракия, бл. 201 А, ет4, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие BG161PO003-2.1.08-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз