Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200762045 "ИНФРАПРО" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район Изгрев, ул."Н.Хайтов"№34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" BG161PO001-1.4.07-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз