Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175018839 "ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Триадица ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бл. 3Е, вх. В тел.: 02/ 958 19 54, факс: 02/ 958 19 54
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз