Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128011575 "БЪЛГАРСКА ГЕОЛОЖКА КОМПАНИЯ" ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" No 7, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа BG161PO001-1.4.06-0008-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз