Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176229328 ДЗЗД "Проектострой-Термокомплект"
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово, местност "Колева ливада", № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Блок 9 и Блок 10 BG161PO001-1.1.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз