Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175208870 "Цветанка Ангелова - 2006" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Лозенец, ул. "Кричим" 47, вх. Б, ет. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск град Сандански BG161PO001-1.1.11-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз