Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130538504 “ВЕНТО КОНСУЛТ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "област София (столица), община Столична, гр. София 1421, район р-н Лозенец, ул. КРУМ ПОПОВ No 28 А, ет. 1, ап. 4 "
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ BG161PO001-3.1.03-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз