Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176262700 Дужество по ЗЗД "ПРИМА-ИГ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1505 София р-н Оборище, бул. "Евлоги Георгиев" 110
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от град Казанлък BG161PO001-1.1.09-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз