Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115871945 "АС-Кадастър" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград гр.Асеновград, ул."Иван Асен II"45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Почистване на речното корито на р. Струма и изграждане на защитни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг за предпазване от ерозия и наводнения BG161PO001-4.1.04-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз