Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131346841 Абилити Одитинг ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к Хаджи Димитър бл.200, офис Аптеката
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
"ХАРМАНЛИ В ПЕСНИ И БАГРИ" BG161PO001-1.1.10-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз