Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175802921 Овчаров и Парушев ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Витоша № 72
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По-добри услуги – по-доволни граждани” BG051PO002-3.1.02-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз