Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176033267 Консорциум ЕТ Школснаб-2001 Антоанета Христова и Лаборбио ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. Теодоси Търновски"9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз