Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127010596 "ЛИТОС" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ГР.ШУМЕН
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Енергийно ефективно развитие на ЕТ Пламко BG161PO003-2.3.02-0207-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз