Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200378735 "Лъки - Враца" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца жк. "Дъбника" 45-14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Борован – инициатор за развитието на социалната икономика в Общината BG051PO001-5.1.01-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз