Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116050785 ЮЛИЯ ПЕТРОВА ПЕНЕВА - регистриран одитор
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград гр. Разград, бул. Бели Лом 56,вх.А ап.19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал BG161PO001-2.1.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз